Food & Agriculture

In de week van 19 tot 23 september 2011 nodigde Premsela professionals uit die de link leggen tussen vormgeving en de Food & Agriculture sector. Het bezoek is een vervolg op een strategische verkenning over design en agricultuur die Premsela begin 2010 organiseerde met Kasteel Groeneveld. Hieruit kwam naar voren dat beeldvorming één van de gebieden is waarin design een rol zou kunnen spelen in de wereld van onze voedselproductie. Designers zijn bij uitstek gespecialiseerd in het maatschappelijk toepasbaar maken van systeemoplossingen – iets waar de voedingsindustrie ontwerpers nog nauwelijks voor inschakelt.
De gasten waren Anna Maria Orru, Brent Richards, Martin Hablesreiter en Dorota Sienkiewicz. Zij bezochten de Landbouw Universiteit Wageningen, MediaMatic en De Culinaire werkplaats. Verder ontmoetten zij onder anderen de ontwerpers Katja Gruijters, Agata Jaworska, Frank Tjepkema en Marije Vogelzag en namen ze deel aan een expertmeeting rond het thema op donderdag 22 september.

Tijdens de expermeeting Food & Agriculture onderzocht Premsela welke bijdrage ontwerpers kunnen leveren aan beeldvorming en acceptatie van nieuwe ontwikkelingen binnen de voedings- en landbouwsector. Een sector waarbinnen nu slechts een paar ontwerpers actief zijn. Thema's die aan de orde kwamen waren onder andere landbouw in verstedelijkte samenleving, nieuwe voedselcultuur en de mogelijke rol van ontwerpers bij de huidige ontwikkelingen.
Foto: Anna Maria Orru
Food & Agriculture foto's
Bekijk slideshow

European Public Health Alliance
Website
Studio Formafantasma
Website
De Culinaire Werkplaats
Website
Studio Katja Gruijters
Website
Tjep.
Website
WageningenUr
Website
Proef
Website
Culiblog
Website