Disclaimer

Deze website is eigendom van Premsela, Dutch Platform for Design and Fashion. Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze website zijn voorbehouden aan Premsela. Overname van artikelen, kopiëren van (delen van) de website is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Premsela. 

Premsela spant zich in om de informatie op deze website zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Heb je fouten of tekortkomingen ontdekt, neem dan contact op met ons via webredactie@premsela.org.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving worden aangebracht. Premsela aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Premsela worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Premsela.

Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.