Dutch Fashion in a Globalised

In 2008 kende het NWO een subsidie toe van 550.000 euro aan het onderzoeksproject Dutch Fashion in a Globalised World. Het project werd daarnaast financieel mogelijk gemaakt door Saxion, Universiteit van Amsterdam, Mr. Koestsier Fonds en Premsela, het Nederlands Instituut voor Design en Mode.
Innovatie in de creatieve beleveniseconomie gaat steeds minder over technologie en steeds meer over waarde, symboliek en cultuur. Dat geldt ook voor kleding en mode die een belangrijke rol spelen in de constructie van de menselijke identiteit, van het individuele tot het sociale niveau. Het onderzoeksproject 'Dutch Fashion in a Globalised World' heeft tot doel om het onontgonnen onderzoeksgebied van de Nederlandse mode vanuit interdisciplinaire invalshoeken te onderzoeken: de wisselwerking tussen economische en culturele performance, die steeds belangrijker wordt in de creatieve economie.  Meer in het algemeen wil het onderzoek de vraag beantwoorden wat internationaal de relevantie is van Nederland als modeland en waardoor die bepaald wordt.  Het onderzoeksproject Dutch Fashion in a Globalised World wordt geleid door Anneke Smelik, hoogleraar Visuele cultuur aan de Radboud Universiteit. Daarnaast zijn betrokken: ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Saxion Hogescholen/ Academie Toegepaste Kunst en Techniek, het Amsterdam Fashion Institute en de Universiteit van Amsterdam. Naast Anneke Smelik zijn bij het onderzoeksproject betrokken: José Teunissen, Lector Modevormgeving ArtEZ & Visiting Professor University of the Arts (Londen), prof. dr. Dany Jacobs, lector kunst, cultuur & economie (ArtEZ Hogeschool voor de kunsten), dr. Michiel Scheffer, lector fashion & material design (Saxion Hogescholen/ Academie Toegepaste Kunst & Techniek), het Amsterdam Fashion Institute en de Universiteit van Amsterdam (afdeling economie). Het project is in 2008 van start gegaan en loopt tot eind 2013. De onderzoekers die betrokken zijn bij het project zijn: Maaike Feitsma, Marianne Heyde, Constantin von Maltzahn en Anja Köppchen.