Premsela

Per 1 januari 2013 zijn het Nederlands Architectuurinstituut (NAi), Premsela, Nederlands Instituut voor Design en Mode en Virtueel Platform (kennisinstituut voor e-cultuur) gefuseerd tot Het Nieuwe Instituut.
Lees meer over de fusie.