19 archieven gered

Wat hebben industrieel ontwerper Friso Kramer, grafisch ontwerpbureau Total Design, designgalerie Binnen, Galerie Ra, sieraadontwerpers Onno Boekhoudt en Chris Steenbergen, modetekenares Constance Wibaut en textielfabriek de Ploeg met elkaar te maken? Het zijn klinkende namen in de geschiedenis van de Nederlandse vormgeving, maar dat is niet de enige verbindende factor. Het nieuws is dat al deze archieven van ontwerpers, ontwerpbureaus, galeries en bedrijven in de afgelopen periode zijn ‘gered’ en binnenkort openbaar zullen worden. De archieven bevatten originele ontwerptekeningen, correspondentie, foto’s, schetsboeken, proefstalen, persdocumentatie en reclamemateriaal. De archieven worden geïnventariseerd en toegankelijk gemaakt voor het publiek. Hiermee komt een heel nieuw scala aan informatie en beeld vrij; beschikbaar voor onderzoek, tentoonstellingen en publicaties.

Dankzij de Werkgroep Vormgevingsarchieven en met financiële steun van de Mondriaan Stichting is in de periode van 2007 tot 2009 voor negentien archieven uit diverse disciplines van de Nederlandse vormgeving, zoals grafische vormgeving, industriële vormgeving, vrije vormgeving en mode, onderdak gevonden bij passende erfgoedinstellingen. Momenteel zijn of worden die ontsloten. De Werkgroep Vormgevingsarchieven is een initiatief van het Nederlands Architectuurinstituut (NAi), het RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) en Premsela. De inhaalslag is uitgevoerd op basis van een prioriteitenlijst van Nederlandse vormgevingsarchieven van nationaal en internationaal belang, die werd samengesteld door de Adviescommissie Vormgevingsarchieven en externe experts.

Via het Centraal Register Vormgevingsarchieven (CRVa) zijn gegevens over deze en veel meer vormgevingsarchieven terug te vinden. Het CRVa is ontwikkeld als wegwijzer en meldpunt. Een topcategorie van 350 archieven is via een volledige basisregistratie beschreven, met waar mogelijk een verwijzing naar een online inventaris. Van de overige 1350 registervermeldingen van nationaal en internationaal belang zijn hoofdgegevens beschikbaar (volledige naam, jaartallen en specialisme). De inhaalslag en het CRVa maken onderdeel uit van het door de Mondriaan Stichting gesubsidieerde masterplan, dat een aanzet geeft tot structureel beleid op het gebied van het vormgevingserfgoed.

HH_19archieven_tabel_460x310.png

 
Vragen over archieven
Wilt u gegevens doorgeven over archieven van vormgevers, neem contact op met het Loket CRVa. Daar kunt u ook terecht met vragen over archiveren. Mail naar Loket CRVa of bel 020 3449443.