Congres Bewaar me / Save me

Op vrijdag 5 november 2010 organiseerde Premsela, in samenwerking met Erfgoed Nederland en de Mondriaan Stichting, een nationale conferentie design, erfgoed en geschiedenis Bewaar me / Save me. Op stoomschip De Rotterdam stond de vraag ‘Wat willen we bewaren?’ centraal.

Wat willen we bewaren?
Als we op de huidige voet doorgaan met het bewaren van objecten en archieven, zijn de depots binnen afzienbare tijd overvol. We moeten dus keuzes maken wat wel en niet te bewaren. Sprekers uit uiteenlopende disciplines stelden tijdens deze conferentie criteria aan de orde voor waardering en selectie. Ook gingen ze in op de vraag waar de verantwoordelijkheid van de overheid voor behoud en beheer ophoudt en die van particulieren en bedrijven begint.

Programma
Roger Scruton gaf een lezing over de noodzaak van het behoud van cultureel erfgoed onder de titel Saving the Future. 'Let's save what people love, but also ensure that new things are easy to demolish when it is clear that no-one loves them', aldus Scruton.
Daarna gingen drie vertegenwoordigers uit verschillende archiefwerelden met elkaar in gesprek. Charles Jeurgens (Nationaal Archief/Universiteit Leiden), Renate Flagmeier (Museum der Dingen/Werkbundarchiv) en Joanna Zielinska (onderzoeker particuliere verzamelingen) discussieerden over de vraag 'Wie gaat het bewaren?'. Na de lunch volgden twee rondes met zeven parallelsessies die elk vanuit een andere invalshoek ingingen op de vraag 'Wat willen we bewaren?'.
Charles Jeurgens en Timo de Rijk (TU Delft/VU Amsterdam) sloten de dag af met respectievelijk 'De noodzaak van selectie' en 'Collect the Impossible'.
 
Fotoverslag
Bekijk slideshow

Programma Bewaar me
Download hier

Openingsfilm van Niek Pulles
Bekijk hier het filmpje
Tussen erfgoed en archief
Artikel Riemer Knoop
Evaluatie regeling vormgevingserfgoed
Rapport i.o.v. Mondriaan Stichting