CRVa

Het Centraal Register Vormgevingsarchieven (CRVa) biedt een overzicht van Nederlandse vormgevingsarchieven. Deze database bevat gegevens over archieven van vormgevers, ontwerpbureaus, fabrikanten, designgaleries en ontwerpersverenigingen. Het CRVa is online raadpleegbaar.
De ontwikkeling van het CRVa werd gesubsidieerd door de Mondriaan Stichting als onderdeel van het Masterplan vormgevingsarchieven uit 2007. Deze inhaalslag resulteerde in het veiligstellen van de meest belangrijke en urgente 19 vormgevingsarchieven.

In Nederland bestaat geen zelfstandige instelling voor vormgevingsarchieven. Archiefdelen vinden onderdak in diverse archiefinstellingen en voorwerpen uit bijbehorende collecties worden ondergebracht bij meerdere musea. Daarom is door instellingen op het gebied van vormgeving, het Graphic Design Museum, NAGO, TU Delft, Premsela, NAi en RKD, het initiatief genomen voor een centrale database, in opdracht van het ministerie van OCW. Via het CRVa wordt tegelijk de achterstand en problematiek van de vormgevingsarchieven verder in kaart gebracht.

Het CRVa bevat momenteel ruim 2000 namen van vormgevers en bedrijven die werkzaam zijn of waren vanaf 1850 tot nu. Het bestand is gekoppeld aan de biografische gegevens van kunstenaars en vormgevers, RKDartists&. Van ca. 1500 registervermeldingen van nationaal en internationaal belang zijn hoofdgegevens beschikbaar (volledige naam, jaartallen en specialisme). Een topcategorie van 500 archieven is via een volledige basisregistratie beschreven, met waar mogelijk een verwijzing naar een online inventaris. Hierbij zijn de archieven van Gispen, Piet en Friso Kramer en de firma Van Kempen & Begeer, die samen al zo’n 150 jaar Nederlandse vormgevingsgeschiedenis beslaan. In een aantal gevallen is echter over de verblijfplaats of zelfs het bestaan van een archief niets of weinig bekend. Nieuwe informatie en signaleringen van bedreigde vormgevingsarchieven zijn zeer welkom, bij het Loket NOA.

Het CRVa is verweven met RKDartists&. Dat is een omvangrijke database met biografische gegevens van onder andere kunstenaars en vormgevers. Ook designbureaus, fabrikanten, galeries, verzamelaars en historici zijn opgenomen in de database. Het bestand wordt voortdurend gevoed en geactualiseerd door medewerkers van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie. Via RKDartists& zijn tevens andere bronnen te vinden, online bestanden of boeken, knipsels en beelddocumentatie om in te zien bij het RKD.

 
Vragen over archieven
Wilt u gegevens doorgeven over archieven van vormgevers, neem contact op met het Loket CRVa. Daar kunt u ook terecht met vragen over archiveren. Mail naar Loket NOA of bel 020 3449443.