Share

Morf

Morf 17 gaat over de surrealisme. De uitgave wordt de eerste week van mei verspreid onder hogescholen en universiteiten in Nederland. Met onder andere een fragment uit het surrealistisch manifest van Andre Breton en ook een uniek interview met Madelon Vriesendorp.
Ook is de winnaar van de Morf Essayprijs 2012 bekend. De redactie en hoofd jury Sybrand Zijlstra (eindredacteur Morf) selecteerde de winnende essays. Winnaar is Kees de Haan. De tweede en derde prijs gaan naar respectievelijk Valerie Schreur en Edwin van de Velde. Download het juryrapport en de winnende essays.

Over Morf
Morf
is een onafhankelijk tijdschrift voor vormgeving dat een ruime opvatting over vormgeving wil bevorderen. Het blad wordt sinds december 2004 verspreid onder designstudenten en is met een oplage van 12.500 exemplaren het grootste vormgevingstijdschrift van Nederland. Het wordt uitgegeven door Premsela en verschijnt twee keer per jaar.

Morf stimuleert studenten om kritisch te zijn ten opzichte van zichzelf en ten opzichte van het ontwerpvak. Elk nummer bevat een bloemlezing van historische teksten, geselecteerde herpublicaties en speciaal voor het blad geschreven artikelen. Morf reikt nieuwe denkbeelden aan over vormgeving en raakvlakken met andere vakgebieden.

Verspreiding en abonnementen
Morf wordt kosteloos aangeboden aan studenten vormgeving en aan ontwerp geregistreerde HBO- en WO-opleidingen in Nederland. Wordt Morf nog niet verspreid via jouw instelling? Stuur dan een mail naar Karina Smrkovsky.

Het is mogelijk je te abonneren op Morf. Voor €19,- ontvang je tot wederopzegging een jaargang Morf (2 nummers). Aanmelden kan via Abonnementenland.
Ben je geen student meer maar wel in 2010 of 2011 afgestudeerd? Dan kun je het eerste jaar Morf krijgen voor 10,-. Stuur dan een mail naar klantenservice@aboland.nl o.v.v. je naam, adres, mailadres, leeftijd, studentennummer, opleiding, afstudeerrichting en afstudeerdatum.

Essayprijsvraag
De redactie van Morf nodigde ook dit jaar studenten vormgeving aan Nederlandse academies, hogescholen of universiteiten uit om een essay te schrijven, dit keer uitgaande van het thema surrealisme en de stelling:
Design is niet uitsluitend een rationeel proces. De methodes en technieken van de surrealisten, met hun grillige associaties en ongebreidelde fantasie, spelen een belangrijke rol bij het maken van elk ontwerp – bewust toegepast of niet.

De redactie en hoofd jury Sybrand Zijlstra (eindredacteur Morf) selecteerde de winnende essays. Winnaar is Kees de Haan. De tweede en derde prijs gaan naar respectievelijk Valerie Schreur en Edwin van de Velde. Download het juryrapport en de winnende essays.
Uit het juryrapport: "Een muilkorf om de zon. Het essay van Kees de Haan, tweede vakjaar Beeld & Taal (Gerrit Rietveld Academie), steekt in alle opzichten boven de andere inzendingen uit. Een goed essay is één vloeiende beweging en komt tot een conclusie die onontkoombaar lijkt. Dit wordt niet bereikt door een wetenschappelijk verantwoorde onderbouwing, maar door het gewicht van de stellingname van de auteur, diens trefzekerheid, diens overtuigingskracht, en de magie van de taal. Al deze aspecten zijn aanwezig in ‘Een muilkorf om de zon’. Het is maar goed dat dit het winnende essay is (zie p. 163 van Morf #17), want navertellen kan ik het niet."

Morf 16
 
Redactie Morf
Timo de Rijk, hoofredacteur
Sybrand Zijlstra, eindredacteur
Samira Ben Laloua, redactielid
Georgette Koning, redactielid
Jan Konings, redactielid
Rana Ghavami, redactieassistent en beeldredactie
75B, ontwerp

Correspondentie

redactie@morf.nl
Redactie Morf
p.a. Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam


 
Abonnementen

Voor €19,- ontvang je tot wederopzegging een jaargang Morf (2 nummers). Aanmelden kan via
Abonnementenland. Download hier de nieuwe abonnementsvoorwaarden per 1 december 2011.

In 2012 verschijnt er slechts 1 nummer van Morf in plaats van 2. Morf 17 verscheen in mei 2013. We houden hier rekening mee bij de facturering.