RKD

Premsela ondersteunt een aantal erfgoedclusters, als ankerpunten voor structurele zorg voor archieven. Een daarvan is het RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) in Den Haag. Een vormgevingsarchievencluster voor autonoom en toegepast productontwerp, interieurvormgeving, netwerken en organisaties (zoals galeries en academies).

Het RKD is van oudsher een begrip onder kunsthistorici, museumprofessionals en kunstliefhebbers als het gaat om herkomstgegevens en afbeeldingen van kunstwerken, boeken, tijdschriften en knipsels over kunst. Dat er een aanzienlijk deel van de RKD collecties over kunstnijverheid, toegepaste kunst en hedendaagse vormgeving gaat, is tot nog toe wat minder bekend.

Wat betreft vormgevingserfgoed verzorgt het RKD de thema's autonoom en toegepast productontwerp, interieurvormgeving, netwerken en organisaties (zoals galeries en academies). Mits de verzamelingen tenminste van landelijk belang zijn. De afdeling Archivalia behoudt en beheert bijvoorbeeld de archieven van Frits Spanjaard, Jac. van den Bosch, My Home / Bas van Pelt, Bonebakker & Zoon, de Gerrit rietveld Academie en de BNO. Meest recent zijn er acht vormgevingsarchieven opgenomen, waarvan een groot deel al toegankelijk is voor publiek. De RKD-archieven met betrekking tot vormgeving zijn in het CRVa te vinden door in het zoekveld Verblijfplaats RKD in te vullen.  

Het kunstenaarsnamenbestand RKDartists& vormt de ruggengraat van de RKD databases, als ontsluiting van de eigen fysieke collectie. Maar ook wordt er projectmatig wetenschappelijke kunst- en cultuurhistorische informatie ontsloten over collecties of objecten die zich buiten het RKD bevinden. Het Centraal Register Vormgevingsarchieven, CRVa is één van die overige databases, ontwikkeld door het RKD. Het gegevensbestand informeert over de vindplaatsen en globale inhoud van archieven op hetgebied van vormgeving. De biografische gegevens over vormgevers, bureaus, bedrijven en galeries komen uit RKDartists&.

Het RKD is één van de belangrijkste kunsthistorische kenniscentra in de wereld en is een veel geraadpleegde bron door kunsthistorici en andere vakmatig of particulier geïnteresseerden. Het RKD beheert een unieke collectie archief-, documentatie- en bibliotheekmateriaal met betrekking tot de westerse kunst van de late middeleeuwen tot heden. De documentatie over Nederlandse kunst neemt daarbij een belangrijke plaats in. Het RKD voert een actief verzamelbeleid, zowel op het gebied van schilder-, teken- en beeldhouwkunst als op het gebied van monumentale kunst, moderne media en vormgeving.

RKD, Den Haag, archief Jac. van den Bosch